Idi nazad na Filozofski fakultet

Filozofija

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
50 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Nakon završetka preddiplomskog studija student stječe stupanj pismenosti i obrazovanja koji mu omogućavaju rad u medijima, izdavaštvu i ostalim djelatnostima u kojima se pretpostavlja dobar stupanj opće kulture te temelji solidnoga logičkog i kritičkog rasuđivanja.

Za što sam osposobljen?

Nakon završena preddiplomskog studija filozofije studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica filozofije.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Filozofije na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij filozofije moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
Studentima koji se odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni studij filozofije.
Na studiju se potiče razvijanje kritičkog pristupa koji se fokusira na tradicionalne filozofske probleme, ali i na pitanja s kojima se susrećemo u suvremenom svijetu. Na taj se način student osposobljava za rad u javnoj domeni, u medijima i drugim političkim, kulturnim ili društvenim ustanovama u kojima se traži široka opća kultura te sposobnost kritičkog mišljenja. Zbog učestalih znanstvenih gostovanja i predavanja inozemnih stručnjaka te zbog korištenja literature s anglosaksonskog govornog područja potrebno je poznavati engleski jezik.
Nakon završetka prediplomskog studija moguće je upisati opći ili nastavnički diplomski studij filozofije prilikom kojeg student stječe titulu profesora filozofije te je, u slučaju upisa nastavničkog smjera, kvalificiran za predavanje filozofije, etike i logike unutar školskog sustava. Odsjek za filozofiju zainteresiranim studentima omogućava i nastavak obrazovanja na poslijediplomskom doktorskom studiju Filozofija i suvremenost.
Na Odsjeku je formirana udruga studenata filozofije (Furija) čiji su ciljevi okupljanje studenata filozofije, organiziranje i izvođenje studentskih aktivnosti na području obrazovanja te poticanje na znanstveno istraživanje u području filozofije.