Idi nazad na Filozofski fakultet

Engleski jezik i književnost

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
45 - 2

Gdje se mogu zaposliti?

Nakon završena preddiplomskog studija engleskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica engleskoga jezika i književnosti i kompetencije koje ih osposobljavaju za organizacijske i voditeljske poslove u konzularno-diplomatskim predstavništvima, gospodarstvu (inokorespondent, odnosi s javnošću), medijima, nakladništvu i marketingu.
Po završetku preddiplomskog studija studenti raspolažu temeljnim predznanjem nužnim za praćenje diplomskoga studija.

Za što sam osposobljen?

Nakon završena preddiplomskog studija engleskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica engleskoga jezika i književnosti i kompetencije koje ih osposobljavaju za organizacijske i voditeljske poslove u konzularno-diplomatskim predstavništvima, gospodarstvu (inokorespondent, odnosi s javnošću), medijima, nakladništvu i marketingu.
Po završetku preddiplomskog studija studenti raspolažu temeljnim predznanjem nužnim za praćenje diplomskoga studija.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Engleskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, položile provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti kojom se provjerava jezična kompetencija, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
Planom i programom studija engleskoga jezika i književnosti obuhvaćena su znanstvena područja lingvistike i književnosti, a primijenjeni dio uključuje jezične vježbe. Nastavni se proces od prvog dana odvija isključivo na engleskome jeziku što pridonosi razvitku jezične kompetencije studenata. Nastavnici na studiju velikim su dijelom obrazovani na uglednim sveučilištima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama što jamči suvremenost pristupa temama iz anglistike i kvalitetu nastave. Jezičnom usavršavanju studenata anglistike također pridonose i gostujući profesori i lektori kao izvorni govornici. Studenti koji se nakon završetka preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci, mogu upisati diplomski dvopredmetni studij engleskoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera.