Filozofski fakultet

Filozofski fakultet u Rijeci nastao je 1998. godine transformacijom prethodnih institucija koje su obrazovale nastavnike u društvenim, humanističkim i tehničkim strukama. Od 2005./2006. godine na Fakultetu se studira na sveučilišnim preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima po načelima Bolonjske deklaracije. Izvodi se pet (5) jednopredmetnih i osam (8) dvopredmetnih studija koji se mogu slobodno kombinirati.

Fakultet je smješten u Kampusu na Trsatu, nastava je moderno koncipirana, studiranja ugodno, atmosfera kreativna…

video

Servisi za studente

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci djeluje niz studentskih udruga. Posebno je aktivan Studentski zbor s nizom akcija i manifestacija koje organizira te s angažiranim rješavanjem problema studenata.

Neke od studentskih organizacija koje djeluju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci su:

  • Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci
  • Udruženje studenata psihologije „PSIRIUS“
  • Studentsko športsko društvo FFRi
  • Studentski klub anglista Rijeka
  • Udruga studenata „INICIJATIVA KULTURALNIH STUDIJA“
  • Debatni klub Filozofskog fakulteta u Rijeci
  • Udruga studenata povijesti „MALLEUS“
  • Udruga studenata „3. ZMAJ“
  • Studentski klub Filozofskoga fakulteta u Rijeci AGORA

Mobilnost studenata

Na Filozofskome fakultetu u Rijeci snažno podupiremo studentsku mobilnost. Svi su kolegiji na studijima jednosemestralni što studentima tijekom studiranja omogućuje da se uključuju u razmjene studenata s drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj te u zemljama Europske Unije. U dogovoru s ECTS koordinatorom pri Odsjeku moguća je mobilnost u okviru svih postojećih međunarodnih programa studentske mobilnosti (npr. Erasmus, CEEPUS i dr.).

Posebnosti sastavnice

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci moguće je na preddiplomskom (trogodišnji) i na diplomskom (dvogodišnji) studiju studirati jednopredmetne ili dvopremetne studije u slobodnoj kombinaciji. Mogućnost studiranja dviju struka donosi studentima veće izglede za zapošljavanja te zadovoljavanje interesa na dvama područjima (ukupno postoji mogućnost 36 različitih kombinacija).

Dvopredmetni studiji mogu se kombinirati i sa studijem Informatike koji izvodi Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci.

Moguće je studirati i studij Politehnike koji je na preddiplomskom studiju jednopredmetan.

Kontakt

Filozofski fakultet
Sveučilišna avenija 4
51 000 Rijeka

T: 051/625-600
E: dekanat@ffri.hr

Web stranice sastavnice