Idi nazad na Ekonomski fakultet

Ekonomija

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
25 30 Nema ograničenja

Gdje se mogu zaposliti?

Ekonomija kao društvena znanost obuhvaća širok spektar zanimanja pa su prvostupnik i magistar ekonomije kvalificirani za 220 različitih radnih mjesta.
Završetkom preddiplomskog studija student stječe sljedeće kompetencije: sposobnost analize, sinteze i oblikovanja rješenja problema iz područja ekonomije i poslovne ekonomije; razvijanja kritičkog mišljenja; sposobnost za samoučenje, povezivanje znanja, prilagođavanje novim odnosima (fleksibilnost); sposobnost za upotrebu istraživačkih metoda i postupaka; kreativno traženje rješenja razvojnih i drugih problema institucija ili poduzeća, njihovo organiziranje i vođenje i druge visokokvalificirane poslove iz područja ekonomije, odnosno za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća. Upisani smjer na preddiplomskom studiju može se nastaviti studirati i na preddiplomskoj razini, no ne postoje formalne prepreke da student, pri prijelazu na diplomsku razinu studija, promijeni smjer i/ili program.

Za što sam osposobljen?

Sukladno s temeljnim ciljem i predmetno specifičnim značajkama pojedinog preddiplomskog studija, studenti će dobiti visoku razinu profesionalnih kompetencija na području poslovne ekonomije koje ih osposobljavaju za profesionalne poslove u odabranim usmjerenjima te kvalifikacije koje mogu dograđivati kako bi jednog dana bili sposobni obavljati i visokostručne i rukovodne poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i državnoj upravi.

Koji su uvjeti upisa?

Preduvjeti za upis na studijske programe su:
1) završena srednja škola u trajanju od četiri godine
2) položeni ispiti iz obveznoga dijela državne mature:
– hrvatski jezik – osnovna razina (B)
– matematika – osnovna razina (B)
– strani jezik – osnovna razina (B)

Pravo upisa na studijske programe imaju pristupnici koji se na rang listi nalaze unutar upisne kvote. Rang lista studijskih programa temelji se na:
Uspjeh u srednjoj školi: 40%
Uspjeh na maturi: 60%
– hrvatski jezik: 20%
– matematika: 20%
– strani jezik: 20%

Podaci relevantni za studijski program

Studij traje tri godine (180 ECTS bodova)
Studenti pri upisu odabiru studijski smjer te se posebnosti svakog pojedinog studijskog smjera postupno ugrađuju u program tijekom druge godine studiranja, a osobito tijekom završne godine studija.
Uz specijalizirane kolegije smjera, studenti mogu odabrati i stanoviti broj izbornih kolegija čija se ponuda svake godine dogovara i nudi kroz izvedbeni program kojeg usvaja Fakultetsko vijeće. Izvedbene programe ponuđene u ovoj studijskoj godini možete pogledati na: www.efri.hr
U sklopu programa Ekonomije u prve tri godine studiranja ne izdvajaju se posebni smjerovi. Specijalizacija nastupa prvenstveno na diplomskoj razini studiranja i to kroz studijski smjer Gospodarstvo Europske unije. Gospodarstvo Europske unije je poseban kao smjer iz razloga što će Hrvatska uskoro postati članicom EU, a to znači da je potrebno što šire i što praktičnije poznavanje povijesti, ciljeva, učinaka i proceduralnih specifičnosti funkcioniranja EU.
Poznavanje EU suštinskih i formalno teoretskih okvira osposobit će studente da u gospodarskoj praksi potraže optimalna rješenja u smislu iskorištavanja prednosti integracije te da pravovremeno prihvate odluke zaštite, strategijskih saveza, zajedničkih ulaganja ili druge metode koje će hrvatska poduzeća ojačati u procesu sve veće i jače tržišne konkurencije u EU.