Idi nazad na Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
? ? ?

Gdje se mogu zaposliti?

Ekonomija kao društvena znanost obuhvaća širok spektar zanimanja pa su prvostupnik i magistar ekonomije kvalificirani za 220 različitih radnih mjesta.
Fakultet pruža financijsku i stručnu pomoć u osnivanju studentskih spin-off poduzeća. Kroz organiziranje stručnih praksi, Fakultet indirektno sudjeluje pri zapošljavanju u partnerskim poslovnim subjektima.
Kreirana je elektronska baza studenata koja je namijenjena prvenstveno pretraživanju poslodavaca, organiziramo i radionice o izradi primamljivog životopisa i uspješnog intervjua za posao.
Naši najbolji bivši studenti rade na Wall streetu, Vladi RH, Procter & Gambleu, Saipemu, SAP-u, Narodnoj banci, VIP-u, T-comu, HEP-u, Roland Bergeru, PriceWaterhouseCoopersu, Agrokoru…
Naši najbolji bivši studenti rade kod 20 najpoželjnijih poslodavaca u RH.

Koji su uvjeti upisa?

Za upis na studij mogu se prijaviti osobe s diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije ili poslovne ekonomije.
– razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju, a prosječna ocjena računa se s tri decimalna mjesta
– ako više pristupnika ostvaruje jednak prosjek ocjena, prednost će se dati onom pristupniku koji je postigao veću zbirnu ocjenu iz predmeta Mikroekonomija i Makroekonomija.
– razredbeni prag određen je upisnom kvotom

Podaci relevantni za studijski program

Studij traje dvije godine (120 ECTS bodova) i ima sljedeće smjerove:
– Menadžment
– Financije i bankarstvo
– Marketing
– Međunarodno poslovanje
– Informatičko poslovanje