Ekonomski fakultet

Osnovan je 1961. godine u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon osnivanja Sveučilišta u Rijeci, 1973. godine prelazi u njegov sastav.

U narednu 51. godinu, fakultet je postupno rastao i razvijao svoju programsku strukturu, znanstveno-nastavnu fizionomiju i tehničku opremljenost, ali ponajviše svoje znanstveno-nastavno osoblje. Na Fakultetu je danas zaposleno 106 djelatnika, od toga 73 djelatnika nastavnog, a 33 djelatnika nenastavnog kadra.

Fakultet trenutno broji 2934 studenata preddiplomskog i diplomskog studija što je manji broj u odnosu na protekle godine, a s ciljem strateškog repozicioniranja u smjeru podizanja kvalitete studija.

 

video

Mobilnost studenata

Ekonomski fakultet u Rijeci aktivno provodi mobilnost studenata i nastavnika, sukladno potpisanim Erasmus ugovorima s visokoškolskim institucijama u inozemstvu (Njemačka, Italija, Francuska, Austrija, Slovačka, Češka, Latvija, Poljska, Grčka, Cipar, Portugal, Španjolska, Rumunjska, Slovenija i Švedska).
Kroz program međunarodne mobilnosti (Erasmus) prošlo je ukupno 95 studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci (uklj. 2012./13.) čime Fakultet uvjerljivo prednjači kao najaktivnija sastavnica Sveučilišta u razmjeni studenata putem Erasmus programa. Tako je u akademskoj godini 2009./10. gotovo polovica ukupne outgoing-mobilnosti riječkog Sveučilišta otpala na Ekonomski fakultet u Rijeci od ukupno 14 sastavnica Sveučilišta.

GRAF

Struktura odlazne studentske mobilnost Sveučilišta u Rijeci
po sastavnicama u akademskoj godini 2009./2010.

Posebnosti sastavnice

Na višim razinama obrazovanja, Ekonomski se fakultet može pohvaliti s osam akreditiranih programa poslijediplomskih specijalističkih studija koje trenutno pohađa 285 studenata. Aktivan je i doktorski studij prema bolonjskom programu i trenutno broji 87 budućih doktora znanosti.

Osim visokog obrazovanja, Fakultet izvodi i znanstvenoistraživački i visokostručni rad. U okviru ove djelatnosti posebno je važna međunarodna suradnja koju Fakultet ostvaruje kroz razne oblike suradnje s brojnim međunarodnim visokoškolskim institucijama.

Trenutno je u tijeku pet međunarodnih projekata.
S 15 odobrenih znanstvenih projekata Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, Ekonomski fakultet u Rijeci je među vodećim fakultetima u zemlji. Znanstvenu aktivnost potvrđuje i Zbornik radova Ekonomskog fakulteta koji se izdaje od 1971. i prema impact factoru predstavlja ekonomsku publikaciju najvišeg ranga u Republici Hrvatskoj. Osim toga, s drugim institucijama i tvrtkama Fakultet ima čak 27 međunarodnih i 31 domaći potpisani bilateralni ugovor o znanstvenoj i razvojnoj suradnji.

U okviru cjeloživotnog učenja akreditirano je nekoliko programa među kojima je Engleski jezik, ECDL testni centar, Online marketing te brojne radionice i tečajevi renomiranih svjetskih i domaćih gospodarstvenika i pripadnika akademske zajednice (prof. Sergio Rossi, prof. Julia Sloan, guverner Boris Vujčić, ministar Ostojić….)

Kontakt

Ekonomski fakultet
Ivana Filipovića 4
51 000 Rijeka

T: 051/355-111
T: 051/355-112
T: 051/355-172
T: 051/355-173
E: efri@efri.hr

Web stranice sastavnice