Akademija primijenjenih umjetnosti

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci je umjetnička akademija koja ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija umjetničko stvaralaštvo, umjetničko-istraživačku i znanstveno-istraživačku djelatnost. Iako pod ovim nazivom djeluje kao mlada institucija, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci iza sebe ima bogatu tradiciju obrazovanja u području likovnih umjetnosti kroz gotovo 50 godina djelovanja.
Profesori s međunarodnim referencama, umjetnici i povjesničari umjetnosti, kroz obrazovanje i rad u suvremeno opremljenim predavaonicama, kiparskim i slikarskim ateljeima, računalnim radionicama, radionicama za obradu drva, keramiku, litografiju, duboki i visoki tisak te sitotisak, nude usvajanje temeljnih znanja s područja likovnih umjetnosti i specijalističkih kompetencija iz stručnih područja primijenjenih umjetnosti.

video

Mobilnost studenata

U skladu s vlastitim željama, dio studija studenti mogu provesti u inozemstvu u sklopu Erasmus programa mobilnosti financiranog od Europske unije na inozemnim institucijama s kojima Akademija primijenjenih umjetnosti ima sklopljen Erasmus ugovor o suradnji: na Visokoj školi za dizajn u Aachenu (Njemačka), Akademiji likovnih umjetnosti Jan Matejko u Krakovu (Poljska), Pedagoškom fakultetu u Ljubljani (Slovenija) i Visokoj školi za umjetnost u Novoj Gorici (Slovenija).

Posebnosti sastavnice

Studij je koncipiran po modelu 3+2 što odgovara preddiplomskom studiju u trajanju od tri godine (šest semestara) i diplomskom studiju u trajanju od dvije godine (četiri semestra).
Studijski programi u potpunosti su usuglašeni s Bolonjskim procesom, prilagođeni novim reformskim smjernicama i sustavu ECTS bodova što otvara vrata Europe i svijeta za sve studente Akademije. To se posebno odnosi na sustav izbornih predmeta, fleksibilnost studija, interdisciplinarnu nastavu i međufakultetsku ponudu predmeta. Čitav studij temelji se na modelu konzultativne i istraživačke nastave s izrazito naglašenom komponentom individualnog pristupa studentima. Izvode se dva preddiplomska studijska programa i dva diplomska studijska programa.
Izvode se dva preddiplomska studijska  programa Primjenjenih umjetnosti i Likovne pedagogije.
Uz dva diplomska studijska programa Primijenjene umjetnosti i Likovne pedagogije (koji po starom programu  4+1 traju 1 godinu , 2 semestra, 60 ECTS) od 2013./2014. godine pridružuje im se novi diplomski studijski program Medijske umjetnosti i prakse u trajanju od dvije godine, četiri smestra, 120 ECTS.

Kontakt

Akademija primijenjenih umjetnosti
Slavka Krautzeka bb
51000 Rijeka

T: 051/228-886
E: dekanat@apuri.hr

Web stranice sastavnice