Prijevoz

Uslugu gradskog prijevoza na području Grada Rijeke unutar četiri zone pruža KD AUTOTROLEJ d.o.o. Ova tvrtka u svojoj ponudi ima pojedinačne, dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje putne karte, a za studente studentsku iskaznicu (St) i kupon oznake St za 1, 2, 3. ili 4. zonu.

Za izdavanje prijevozne iskaznice student se mora obratiti u „Autotrolej“ i donijeti potvrdu ovjerenu od strane ovlaštene osobe (evidencije studija matičnog fakulteta ili odjela). Uz tiskanicu je potrebna fotografija dimenzije 3×3,5 cm, ne starija od šest mjeseci. Prodaja vrijednosnih kupona za studente počinje 21. u tekućem mjesecu i traje do 10. u sljedećem mjesecu.

Više informacija