Zaklada Sveučilišta u Rijeci

SCRI video

Zaklada Sveučilišta u Rijeci osnovana je na inicijativu i uz potporu Sveučilišta u Rijeci, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. S radom je započela 17. siječnja 2003. godine.

Kao neprofitna organizacija i samostalna pravna osoba, prihodima koje sama stječe, Zaklada trajno služi ostvarivanju općekorisne ili dobrotvorne svrhe vezane uz obrazovanje i znanost. Tijekom devet godina djelovanja, Zaklada je prikupila preko devet milijuna kuna, a neposredno je, putem natječaja i projekata, u sveučilišnu zajednicu distribuirala preko sedam milijuna kuna.

Bitno je naglasiti da je  sudjelovanje u svim aktivnostima Zaklade za studente besplatno. Zaklada sufinancira studentske aktivnosti jednom godišnje putem natječaja i to u kategorijama „studentski projekti“ i „usavršavanje studenata“. Uz to, kampanja „Vjetar u leđa znanja“ omogućava dodjelu mjesečnih stipendija kombinacijom socijalnih kriterija i kriterija izvrsnosti.

Zaklada provodi niz samostalnih projekata namijenjenih studentima. Neki su od njih: „Znanjem do sredstava, znanjem za EU“, „Škola održivog razvoja“, radionice „Vještine javnog izlaganja“, psihoedukativne radionice u suradnji sa Sveučilišnim savjetovališnim centrom.  Dvaput godišnje, u suradnji s Lions klubom Rijeka, najboljim se studentima Sveučilišta u Rijeci omogućava jednomjesečna međunarodna razmjena (Danska, Finska, Norveška, Japan).

Zainteresiranim studentima Zaklada također pruža mogućnost volontiranja.

Kontakt

Zaklada Sveučilišta u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
T: 051 / 406 – 586
M: zaklada@uniri.hr

Web stranice