O Sveučilištu

Sveučilište u Rijeci može se pohvaliti najboljim modelom financiranja visokog obrazovanja. Svaki student ima pravo na besplatno obrazovanje što mu je na našem Sveučilištu i omogućeno. Svaki se studij upisuje besplatno, troškove snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a ispunjavanjem svojih obveza i polaganjem ispita, nastavljaš svoje školovanje besplatno. Sveučilište u Rijeci nagrađuje svoje studente, cijeni njihov rad i uložen trud. Ulaganje je u snagu, studente i znanje najbolja investicija koju netko može ostvariti.

Uniri video

Vizija

VizijaSveučilište u Rijeci nastoji biti moderno i dinamično sveučilište koje provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja, koncepciji cjeloživotnog obrazovanja i socijalne osjetljivosti te potiče mobilnost i razvijanje istraživačkih karijera. Talent i poduzetnička energija svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta) bitna je za razvoj Sveučilišta.

Aktivnom suradnjom s gospodarstvompartnerstvima za razvoj zajednice, uključivanjem u Europski istraživački prostor i Europski prostor visokog obrazovanja, najvišom razinom organiziranosti, transparentnosti i odgovornosti, Sveučilište u Rijeci pokazuje svoju javnu odgovornost i doprinos sociokulturnoj tranziciji u društvo znanja.

Misija

Provoditi znanstvena, umjetnička i razvojna istraživanja, posebice programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku te na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje u skladu s potrebama održivog razvoja zajednice u kojoj djeluje.

Osiguravati unutarnju i vanjsku mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, internacionalizaciju i multidisciplinarnost studija te nadzor i stalni rast kvalitete.

Integrirati funkcije svojih sastavnica, posebno fakulteta, akademija i odjela te osiguravati njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje.

Povijest  i sadašnjost

Riječko je Sveučilište osnovano 1973. godine kao logično okrupnjivanje visokoobrazovnih institucija u zapadnoj Hrvatskoj čiji korijeni sežu u 17. stoljeće kada je osnovana Jezuitska gimnazija u Rijeci. Od osnutka je prolazilo kroz niz transformacija kojima je cilj poboljšanje kvalitete i učinkovitosti  visokog obraozvanja i znanstvenog istraživanja u Rijeci.

Rredovito provodimo ankete i istraživanja uz pomoć kojih ispitujemo zadovoljstvo studenta i nastavnika kvalitetom obrazovnih procesa na Sveučilištu. Opširnije

Prvo smo sveučilište u Republici Hrvatskoj  koje je potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača i među prvih deset u Europi dobili priznanje HR- excellence in research.  Opširnije

Prateći primjenu informacijskih tehnologija u prostoru visokog obrazovanja, Sveučilište u Rijeci od 2003. godine razvija se kao e-Sveučilište.  Opširnije