Besplatan software

MS_DreamSpark

DreamSpark Premium (stari naziv MSDN Academic Alliance) Microsoftov je program namijenjen i dostupan akademskim institucijama, tj. sveučilištima. Sveučilište koje implementira program omogućava svojim djelatnicima i studentima besplatan pristup licenciranim kopijama softvera koje proizvodi Microsoft (MS Windows, Office, Visual Studio, Server…).

 

Tako licenciran softver dozvoljeno je koristiti u sklopu nastave i u osobne, nekomercijalne svrhe na osobnom računalu. Licenca softvera ne istječe gubitkom ili istekom statusa studenta, već traje doživotno.

Na Sveučilištu u Rijeci sustavu za preuzimanje licenci i softvera pristupa se koristeći elektronički AAI@EduHr identitet na web adresi https://rad.uniri.hr/.