Impressum

Smotra Online projekt je Sveučilišta u Rijeci u čijem su osmišljavanju i realizaciji sudjelovali studenti iz udruge Bura Znanja i Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Ovo je jedinstven projekt u Republici Hrvatskoj (i šire) koji na novi način pokazuje lepezu studija i mogućnosti koje nudi Sveučilište u Rijeci. Projektom želimo učiniti informacije dostupnima te napraviti novi iskorak u promociji fakulteta i Sveučilišta u Rijeci. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su svojim radom doprinijeli osmišljavanju i uspješnoj realizaciji projekta.

Glavni i odgovorni:

Snježana Prijić-Samaržija (prorektor za nastavu i studentska pitanja Sveučilišta u Rijeci, voditelj projekta i mentor)

Andrea Mešanović (voditelj projekta)

Pavao Pahljina (voditelj projekta)

Marin Trošelj (web i softverska rješenja)

Krešimir Linić (snimanje i montaža video materijala)

Filip Goleš (audio obrada)

Nikola Vincetić  (operativna podrška)

Ivo Bujan  (softverska i web podrška)

Projekt potpomogli

Jasna Petrc  (lektura)

Sara Krmpotić  (lektura)

Damir Škomrlj (dao na korištenje fotografije Sveučilišta u Rijeci)

Maša Drndić ( posudila opremu za realizaciju projekta )

Lina Ernjak (fotografiranje sastavnica Sveučilišta u Rijeci)

Hvala vam

Zahvaljujemo svim predstavnicima i voditeljima sastavnica koji su potpomogli realizaciji projekta te u iznimno kratkom vremenskom roku ustupili sve materijale koji su bili potrebni za realizaciju projekta.

Zahvaljujemo svima koji su podržali ideju i omogućili njezinu realizaciju, a posebno zahvaljujemo studentima koji su pristali podijeliti svoja iskustva studiranja na Sveučilištu u Rijeci te svima koji su svojim komentarima i sugestijama unaprijedili Online Smotru Sveučilišta.