Idi nazad na Tehnički fakultet

Brodogradnja

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
35 - 2

Za što sam osposobljen?

Na diplomskom sveučilišnom studiju brodogradnje osposobljavat će se budući stručnjaci koji će raditi na poslovima i zadacima projektiranja i konstruiranja različitih vrsta i tipova plovnih objekata, razvoja i vođenja tehnoloških procesa, poglavito gradnje i održavanja plovnih objekata i objekata morske tehnologije, zatim na poslovima klasifikacijskih i nadzornih institucija te drugim poslovima u širem području brodogradnje i inženjerstva morske tehnologije, odnosno pomorstva.
Ovaj studijski program nudi specijalizaciju u sljedećim područjima:
• Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata
• Tehnologija i organizacija brodogradnje

Koji su uvjeti upisa?

A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

  • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 10

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne preddiplomske sveučilišne studije

  • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom ne – istovrsnom studiju (ne-istovrsni su studiji iz područja Tehničkih znanosti),
  • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:

  • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju,
  • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100