Idi nazad na Pomorski fakultet

Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- - -

Koji su uvjeti upisa?

Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske te pod istim uvjetima strani državljani i osobe bez državljanstva koji:

• imaju završen sveučilišni diplomski studij (s 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski ciklus) ili

• imaju stečen akademski stupanj magistra znanosti kojeg su stekli na osnovi studijskih programa započetih prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine ili

• imaju završen sveučilišni dodiplomski studij iz znanstvenog polja tehnologije prometa ili transporta na temelju studijskih programa započetih prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine ili

• završen dodiplomski studij iz ostalih znanstvenih područja uz uvjet polaganja razlikovnih kolegija.

Na studij mogu se upisati pristupnici koji su završili prethodni studij s prosječnom ocjenom od najmanje 3,5.  Iznimno, na studij se mogu upisati pristupnici koji su završili studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5, ali ne manjom od 3,0 uz preporuku dva nastavnika nositelja kolegija na prethodnoj razni studija, izabrana u znanstveno-nastavno zvanje.

Podaci relevantni za studijski program

Poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“  izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 (tri) godine, a njegovim završetkom stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport, i 180 ECTS bodova.

Svi studijski programi/moduli usko su povezani sa suvremenim znanstvenim spoznajama u znanstvenom području tehničkih znanosti polja tehnologije prometa i transporta, a posebno u području pomorstva. Sva potrebna znanja i vještine temeljene su na suvremenim znanstvenim spoznajama unutar ovog područja.