Idi nazad na Odjel za fiziku

Fizika i informatika

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
12 - 3

Gdje se mogu zaposliti?

Nakon dvogodišnjeg edukacijskog diplomskog studija Fizika i informatika diplomirani student osposobljen je za poslove učitelja i nastavnika odgovarajućih predmeta u svim osnovnim i srednjim školama RH. Mogućnosti su zapošljavanja velike s obzirom da je u pitanju deficitarno nastavničko zanimanje u srazmjerno velikom fondu sati informatike prisutnom u osnovnoj i svim vrstama srednjih škola.

Popis mogućih poslodavaca: osnovne i srednje škole, financijske institucije (npr. banke, burza), znanstveno-istraživačke institucije (npr. Institut Ruđer Bošković, Institut za fiziku, Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci), znanstveno-nastavne institucije (sveučilišni odjeli za fiziku, matematiku i informatiku, svi fakulteti i veleučilišta na kojima se izvodi nastava iz fizike i/ili informatike, Akademija informatičkih tehnologija Sveučilišta u Rijeci), onkološki odjeli i zavodi za nuklearnu medicinu u bolnicama, industrijski pogoni i specijalizirane tvrtke za razvoj novih materijala, tvrtke koje se bave izradom ekoloških projekata i informatikom, istraživački laboratoriji komercijalnih tvrtki gdje se razvijaju proizvodi s naprednim tehnologijama (Ericsson-Nikola Tesla).

Za što sam osposobljen?

Pristupnik će završetkom programa razviti opće kompetencije za:
– obavljanje poslova i poziva nastavnika fizike i informatike u osnovnim i srednjim školama RH
– društveno odgovoran rad u školi koji uključuje primjenu pedagoško-psiholoških vještina za rad s djecom i mladima koji uključuje i popularizaciju prirodoslovlja i informatike
– sistemsko razmišljanje koje omogućuje uključivanje u poslove na različitim područjima prirodoslovlja i informatike te posebno obrazovanja i školstva
– analizu kompleksnih prirodnih i društvenih sustava
– poznavanje strukture i djelovanja fizičkih sustava te primjena znanja na druga područja
– primjenu praktičnih znanja
– timski i projektni rad

Pristupnik će završetkom programa razviti posebne kompetencije:
– poznavanje i razumijevanje osnovnih fizičkih koncepata te njihovih matematičkih temelja
– razumijevanje sprege fizičkih sustava s drugim sustavima u prirodi i društvu
– razumijevanje i rješavanje osnovnih fizičkih problema na kvalitativnoj i kvantitativnoj razini uz uporabu računalne tehnologije
– vještine prikaza i interpretacije eksperimentalnih podataka uz uporabu računalne tehnologije
– poznavanje osnova računarskih metoda, programiranja i njihove primjene na rješavanje problema
– poznavanje osnova rada s bazama podataka
– primjena osnova instrukcijskog dizajna, web dizajna i web programiranja
– poznavanje i razumijevanje utjecaja fizike i informatike na razvoj znanosti i tehnologije

Koji su uvjeti upisa?

Sveučilišni diplomski studij Fizika i informatika izravno mogu upisati studenti sa završenim preddiplomskim studijem Fizika na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci (smjer Informatika, nastavničko usmjerenje) i studenti sa završenim odgovarajućim preddiplomskim sveučilišnim studijem fizike izvan Sveučilišta u Rijeci, uz eventualno polaganje razlikovnih predmeta.

Selekcijski postupak provodi se na temelju uspjeha ostvarenog na preddiplomskom studiju.

Podaci relevantni za studijski program

Sveučilišni diplomski studij Fizika i informatika na Sveučilištu u Rijeci nastavnički je studij koji traje dvije godine, odnosno četiri semestra, ima 120 ECTS-a, a izvode ga Odjel za fiziku, Odjel za informatiku te Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Zasnovan na četrdesetpetogodišnjoj tradiciji nastavničkih studija prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Rijeci, ovaj je studij izvor za osiguranje dovoljnog broja nastavnika fizike i informatike u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske i susjednih županija.

Temeljna se znanja na studiju stječu iz metodika nastave fizike i informatike uz nastavnu i školsku praksu te iz pedagoško-psihološke grupe predmeta kao i niza izbornih kolegija vezanih za nastavnički poziv. Uz predmete namijenjene nastavničkoj komponenti studija, studij sadrži i velik broj stručnih predmeta iz fizike koji su nadgradnja onima s Preddiplomskog studija fizike. Studij informatike koji je komponenta ovog diplomskog studija omogućava diplomiranom studentu paletu mogućnosti za zapošljavanje povezanom i s računarskim i informacijskim znanostima u javnom i privatnom sektoru.

Diplomski studij fizike i informatike se može upisati nakon završenog stjecanja svjedodžbe prvostupnika na Preddiplomskom studiju fizike, modul informatika, a završetkom diplomskog studija student stječe naziv MAGISTAR EDUKACIJE FIZIKE I INFORMATIKE.