Idi nazad na Medicinski fakultet

Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- - -

Gdje se mogu zaposliti?

U svim zdravstvenim ustanovama.
Profesionalni status reguliran je  Zakonom o reguliranim profesijama (NN 124/99) i usaglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije.

Za što sam osposobljen?

Nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja polaznici će proširiti svoja teorijska znanja i vještine stečene na preddiplomskom studiju iz područja sestrinstva, a poticanjem kritičkog promišljanja i procjenjivanja moći će lakše pristupiti rješavanju problemskih slučajeva u kliničkoj praksi. Tijekom diplomskog studija polaznici će razviti vještine neophodne za primjenu postupaka koji se temelje na znanstvenim dokazima, te steći sva znanja i vještine potrebne za učestvovanje u edukacijskom procesu. Osim toga, ovaj studij osposobljava pristupnike za uvođenje promjena i primjenu najnovijih dostignuća u samu sestrinsku profesiju, čime će dostići razinu znanja  i vještina svojih kolega u Europskoj uniji.

Koji su uvjeti upisa?

Trenutno nisu definirani.

Podaci relevantni za studijski program

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Tip studijskog programa: sveučilišni
Razina studijskog programa: diplomski
Područje studija: biomedicina i zdravstvo
Način izvođenja studija: izvanredni studij
Predviđeno trajanje studija: 2 godine, 120 ECTS bodova
Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik
Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra sestrinstva, mag. sestr.
Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja može se nastaviti studij na poslijediplomskom doktorskom studiju.