Idi nazad na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Menadžment u hotelijerstvu

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
50 60 1

Gdje se mogu zaposliti?

Nakon završenog studijskog programa magistri/magistre ekonomije imaju mogućnost zapošljavanja u hotelijerstvu na novim kreativnim poslovima gdje se traži definiranje hotelskog proizvoda usmjerenog na specifična ciljna tržišta u hotelskim poduzećima različitih veličina.

Programski sadržaj primjeren je zahtjevima turističkog tržišta te osigurava relevantna znanja, vještine i kompetencije za obavljanje poslova i radnih zadataka u hotelskoj industriji s prvenstvenom orijentacijom na menadžerske poslove u prodaji, domaćinstvu, gastronomiji, restoraterstvu te u pružanju ostalih turističkih usluga hotela.

Za što sam osposobljen?

Nakon završenog studijskog programa studenti će biti sposobni pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove vezane uz ustroj strateškog i operativnog menadžmenta; primjerenog specifičnostima upravljanja hotelima; hotelskim poslovnim sustavima, hotelskim lancima i drugim oblicima ustroja na razini svjetske hotelske industrije;  objasniti i interpretirati ulogu menadžmenta na razini procesnih funkcija, a povezano s različitim vrstama usluga koje se pružaju u hotelijerstvu; ovisno o veličini, vlasništvu, specijalizaciji i sl.; sagledati razvoj hotelske industrije primjenjujući načela  upravljanja potpunom kvalitetom u hotelijerstvu, uvažavajući opće standarde i standarde djelatnosti; prepoznati i primijeniti  utjecajne činitelje ostvarenja konkurentskih prednosti pojedinog hotela ili hotelskog sustava na ciljnom tržištu uz uvažavanje šansi i rizika u okruženju.

Koji su uvjeti upisa?

Za upis na diplomski sveučilišni studij “Menadžment u hotelijerstvu” (60 ECTS) kojim se stječe akademski naziv magistar/magistra ekonomije mogu se prijaviti kandidati sa diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije (240 ECTS).

Podaci relevantni za studijski program

Diplomski sveučilišni studij “Menadžment u hotelijerstvu ” (1 godina – 60 ECTS) ima dva smjera:

• Strateški menadžment u hotelijerstvu

• Poslovni menadžment u hotelijerstvu.

Trajanje studija: 2 semestra (jedna godina studija).

Diplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao redoviti studij ili izvanredni studij.

Po završetku diplomskog sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv: magistar/magistra ekonomije – kratica: mag. oec. (300 ECTS).