Idi nazad na Filozofski fakultet

Talijanski jezik i književnost

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
40 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Prvostupnicima talijanskoga jezika i književnosti nudi se mogućnost zapošljavanja na hrvatskom i europskom tržištu rada u okviru novinarstva, izdavaštva, uredništva, kulturalnom menadžmentu, kulturnoj politici, upravljanju kulturnim resursima te na drugim poslovima koji pretpostavljaju posjedovanje odgovarajućih znanja iz širega kruga humanističkih i društvenih disciplina, gospodarskih institucija, diplomatskih i konzularnih predstavništava i mogućnost jezičnoga posredovanja.

Za što sam osposobljen?

Znanja i vještine koje se stječu kroz studij su: poznavanje talijanskoga jezika na razini C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Talijanskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, položile provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti kojom se provjerava jezična kompetencija, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij talijanskoga jezika i književnosti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
Talijanski je jezik važan u kulturnoj povijesti Europe zbog bogate književne i šire kulturne baštine, posebice od 14. do 16. stoljeća koja su ishodišna za brojne europske kulturne pojave u humanističkim, primarno književnim i znanstvenim područjima. Talijanska je tradicija poticajna u kazališnoj, opernoj i široj glazbenoj, a kasnije kinematografskoj djelatnosti te televizijskoj produkciji.
Nakon završena preddiplomskog studija talijanskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica talijanskoga jezika i književnosti. Znanje stečeno na preddiplomskome studiju omogućuje studentima nastavak obrazovanja na diplomskome studiju talijanistike ili nekome drugom srodnom studiju (ovisno o propozicijama pojedinoga studija).